Vida yogi_Pranayama o el control de l'alè vital


Segons el Hatha Yoga Pradipika (text fonamental del Hatha Yoga), el Pranayama ha de ser practicat en un estat sattwic. Aquest tipus d'estat implica una ment estable on no hi hagi endormiscament (que seria un estat tamàsic) ni ansietat (estat rajàsic). És a dir, que no estiguem ni absents ni inquiets.

Una manera fàcil de saber el nostre estat en un moment donat és comprovant el pas de l'aire a través del nas. Quan el nariu dret es troba completa o parcialment obstruit, l'hemisferi cerebral dret està més actiu, és a dir, funcionem en mode intuitiu i creatiu, i també de forma més dispersa. Ens trobem en estat rajàsic. Al revés, quan el nariu esquerre es troba completa o parcialment obstruit, l'hemisferi cerebral esquerre està més actiu i, per tant, processem la informació de forma lògica i seqüencial, i tendim a l'obsessió. És l'estat tamàsic.

La pràctica de panayama és una mena de pràctica de recàrrega de les bateries internes i, per a què aquesta recàrrega sigui eficaç, és útil que tots dos narius es trobin lliures i el pas de l'aire sigui fluit, aconseguint així estabilitzar-nos a sattwa.

A més de les pràctiques específiques de yoga, l'estil de vida que portem facilita que ens trobem en estats tamàsics, rajàsics o sàttwics. Podem preguntar-nos: quines activitats m'emboten? Quines m'alteren?

Entrades recents
Cerca per etiqueta
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram