Relacions de parella

Quan parlem d’una relació de parella hem de referir-nos a un organisme viu que, des de l’inici i amb el pas del temps, va adquirint un conjunt de maneres de ser, pensar i sentir, manifestant-les a través de rols, gestos, accions i vivències.
Una parella és, de fet, un ecosistema amb el seu camp simbòlic, ideològic i, també, neuròtic. Com ecosistema que és, la parella ha de fer front a les vicissituds pròpies de la vida: el pas del temps, la rutina, els fills o la seva absència, la família d’origen, etc.,  gestionant-los segons els paràmetres i les cosmovisions dels membres que la formen i amb la dificultat i la riquesa de ser dues persones diferents. Hem de referir-nos a ella, per tant, com un conjunt, un ésser viu que demana d’una atenció constant i reiterada que cal nodrir a diari i, especialment, actualitzar.


Són els conflictes o la silenciosa absència d’ells allò què preocupa i pot alterar la convivència dels dos membres. No obstant, aquests conflictes, tractats conscientment, permeten que la parella pugui manifestar les seves desavinences, preocupacions, pors o necessitats.  Justament quan fem referència a la necessitat d’actualitzar, parlem del procés de maduració que forja la parella en resoldre els conflictes que l’afecten. És un procés que realitzen ambdues parts i que, per tant, demana un procés similar per a cadascuna d’elles.


Què entenem per actualitzar? Tenint en compte que, al llarg de la nostra vida, són diferents les nostres eleccions, la mateixa vida ens volteja o el pas dels anys ens fa canviar de perspectiva, conviure amb una persona a qui li està passant un procés similar, no pot consistir en mantenir els mateixos rols, perspectives o rutines, sinó que demana de nosaltres una tasca de transparència i comunicació.


Podríem definir l’actualització, llavors, com el procés a través del qual, en aquest cas els membres de la parella, prenen consciència i informen a l’altre dels seus propis canvis, les noves necessitats, gustos i desitjos, i renoven, a cada moment, tantes vegades com calgui, el compromís de continuar estant junts. Cal aclarir que el compromís d’estar amb una altra persona no pivota sobre un sentiment fet paraula en un temps passat, si no que demana mirar l’altre, dia rera dia, com una nova persona que cal tornar a conèixer.


Parlem d’un procés, finalment, que s’identifica amb aquell camí que fem, individualment, d’autoconeixement i creixement i que, vivint en parella, compartim i construïm.


 

Nacho Bañeras Capell

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram