La felicitat segons la Gestalt

Totes les disciplines que tenen per objectiu encaminar a l’ésser humà cap a formes de transformació i transcendència han de parlar, tard o d’hora, de la felicitat i és que, si recordem al savi Aristòtil, la felicitat és quelcom que ocupa i molt sovint pre-ocupa a tota persona.

La Gestalt pròpiament no utilitza pas el terme felicitat que, per altra banda, hauria de ser subjecte a un ampli debat i reformulació. La noció més propera és, pels gestaltistes, la d’autoregulació organísmica, és a dir, conceben la vida i tots els seus membres com sers orientats a la consecució del seu benestar (sobreviure i realitzar-se). Un petit ecosistema que, basculant entre la satisfacció i la insatisfacció, tendeix a l’equilibri.El éssers humans no som pas diferents en aquest plantejament tot i que el grau de complexitat és força més elevat. En el nostre cas, tot i que tendim, també, cap a l’equilibri, hem de fer front, justament, a aquesta complexitat que, sovint, ens allunya de la simplicitat natural de les nostres necessitats. En aquest allunyament hi participa la por al fracàs, la fantasia, la desconnexió, les creences heretades i, en general, tot aquell conjunt d’estratègies automàtiques que hem anat incorporant. Son estratègies que ens allunyen temporalment del dolor però que van ofegant, com a contrapartida, la nostra capacitat, creativa i lliure, de relacionar-nos amb el medi.

El que ens proposa aquest moviment humanista és concebre l’estar i viure de l’ésser humà com un organisme que té per finalitat fer possible la seva auto-realització.Què vol dir auto-realització? És la capacitat de l’ésser humà de deixar-se dur per la importància, riquesa i transcendència de cada moment i, alhora, trobar quin és el camí cap al seu florir, desplegant totes les seves capacitats.Molt resumidament, aquesta frase porta inherent un conjunt de principis que vertebren la noció d’auto-realització:

- És únicament la pròpia persona la responsable i protagonista del seu camí, dins dels límits que imposa el context.
- Busca fer emergir un estat de consciència que es mantingui en el contínuum atencional, és a dir, en l’aquí i l’ara.
- Ha de portar aquesta consciència tant cap a l’exterior com cap a l’interior (cos-emocions-pensament).
- Concep l’ésser humà com un ser integrat per varies esferes, totes elles igual d’importants: cos, emocions, pensament, social, espiritual.Així doncs ser feliços, per a la Gestalt, no consisteix, com moltes vegades pensem, en una satisfacció mantinguda en el temps, ni tampoc una adquisició de tots els desitjos o una alegria permanent.Nacho Bañeras

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram